Seguidores

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

Curso 2014-15 ...Antes de comezar coas Ciencias Sociais

Dúas cousas moi importantes para facilitarvos o traballo no ámbito das Ciencias Sociais:

- Liña do tempo.

- Comentario de textos históricos.


Saber situarnos na historia, que estamos a estudar e por outra banda ser capaces de relacionar os contidos co noso pensamento o que incrementará a nosa capacidade crítica e de estudo, facilitándonos o relacionar unhas materias con outras.

VIAXA NO TEMPO

3ºESO

3º ESO CURSO 2014/15

3ª AVALIACIÓN


Tema 15 O reto ambiental
Que é o desenvolvemento sustentable?Que foi o CUMIO DE KYOTO? TRABALLO CON FICHAS


Tema 11 Os sectores económicos

PROXECTO DE COMPRENSIÓN Os sectores económicos

Tarefa 1: Cales son os factores físicos e humanos da agricultura?. Realizar un 

esquema en grupo base.
Tarefa 2: Explica como se poderían superar os seguintes impedimentos físicos 

para o cultivo

1. Xeadas invernais frecuentes


2. Escaseza de chuvias


3. Pendente moi acusada do terreo.


4. Terra moi pobre en nutrientes e sales minerais.
Tarefa 3: Explicade cunha frase os seguintes conceptos:
1. Agricultura de mercadO.


2. Agricultura de subsistencia

3. Especialización

4. ProdutividadeTarefa 4: Imaxinade que un familiar voso estivo en Guatemala. Coméntache como é a agricultura tradicional e pregúntache que pode facer para


 evolucionar cara unha agricultura de mercado. Que suxerirías?

Tarefa 5: Define:
 1. 1. Gandaría intensiva

 1. 2. Caladoiro

 1. 3. SilviculturaTarefa 6: Indica como é a agricultura dos países desenvolvidos

Tarefa 7: Indica como poden ser as paisaxes agrarias


Segundo o tipo de leira


Segundo o sistema de cultivo


Segundo a variedade do cultivoSegundo o tipo de hábitat
2ª AVALIACIÓNTEMA 8 A UNIÓN EUROPEACuestións fundamentais para preparar a proba do día 23/241. Os actuais Estados de Europa49 Estados dos cales 28 pertencen á Unión Europea (engadide Croacia)

Diferenzas entre os estados: Extensión, poboación e riqueza. Saber 


poñer algún exemplo.


Rusia/Cidade de Vaticano


Alemaña/Luxemburgo2. Unión Europea desde as súas orixesBANDERA DE LA UNIÓN EUROPEA


Himno de EUROPA


Oda a la alegría Bethoven


CAPITAL POLÍTICA DA UE BRUXELAS aínda que tamén moitos 

organismos encóntranse en LUXEMBURGO. 


Robert Schuman 9 de maio de 1950 (día de Europa)Obxectivos:


1. Consolidar a paz e evitar novas guerras en Europa.2. Competir económicamente coas superpotencias.Antecedentes (1951-1957)


CECA 1951 BÉLXICA, REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMAÑA, FRANCIA, 


ITALIA, LUXEMBURGO E OS PAÍSES BAIXOS poñen en común o carbón e

o aceiro.A CEE (1957-1992)


TRATADO DE ROMA CEE


* Coordinar a actividade económica dos países.

* Unha sociedade máis xusta con niveis elevados de emprego, 


protección social e igualdade.
Medidas:


1. Políticas económicas comúns PAC (Política Agraria Común)


2. Liberdade de circulación de bens, servizos e traballadores e capitais.


3. Leis comúns o denominado DEREITO COMUNITARIO, permitía unha 

mellor cooperación política entre os Estados.


Novas Incorporacións: REINO UNIDO, IRLANDA, DINAMARCA, GRECIA,

ESPAÑA E PORTUGAL (1986) E 1990 A DESAPARECIDA REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA ALEMÁ.UNIÓN EUROPEA (desde 1993)


MAASTRICH - A CEE pasou a chamarse UE.

Unión económica e monetaria cunha moeda única EURO aínda que non 

aceptada por todos os países.


Integración política co establecemento da CIDADANÍA EUROPEA e  a 

cooperación en políticas de xustiza e seguridade común.


1995 uníronse AUSTRIA, SUECIA E FINLANDIA


10 PAÍSES MÁIS EN 2004


EN 2007 ENTROU RUMANÍAÚLTIMA EN 2013 CROACIARepasar o exercicio dos 3 TRATADOS ROMA, MAASTRICH E LISBOA
3. INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA

Saber o esquema que tedes no libro das institucións
CONSELLO DA UNIÓN - PARLAMENTO EUROPEO- COMISIÓN EUROPEA


OUTRAS: TRIBUNAL DE XUSTIZA- TRIBUNAL DE CONTAS


ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Comité das rexións, comité económico 

e social, Banco Europeo de Investimentos, Banco Central Europeo, 

Fondo de Investimentos, Defensor do Pobo, ....4. O ESTADO ESPAÑOL


SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL DERIVADO DA CONSTITUCIÓN DE 1978

ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DEREITO


INSTITUCIÓNS DO ESTADO ESPAÑOL:

COROA- Monarquía Parlamentaria

AS CORTES XERAIS - Poder lexislativo

GOBERNO- Poder executivo

PODER XUDICIAL- xuíces e maxistrados


organización territorial

8.100 MUNICIPIOS


50 PROVINCIAS, administradas polas DIPUTACIÓNS PROVINCIAIS


17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS E 2 CIDADES AUTÓNOMAS


DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS, DEMOGRÁFICOS E ECONÓMICOS


A COMUNIDADE MÁIS EXTENSA DO TERRITORIO ESPAÑOL É CASTELÁ E 


LEÓN
5. GALICIA, COMUNIDADE AUTÓNOMA


LEI SUPREMA - ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 1981


INSTITUCIÓNS


PRESIDENTE DA XUNTA


PARLAMENTO DA XUNTA DE GALICIA


TRIBUNAL SUPERIOR  DE XUSTIZA DE GALICIAORGANIZACIÓN TERRITORIAL


4 PROVINCIAS:A CORUÑA, LUGO, OURENSE E PONTEVEDRA


CONCELLOS


PARROQUIAS (VARIAS ALDEAS)


ÁREAS METROPOLITANAS

O traballo o realizaredes íntegramente na aula.

1ª parte-1ª sesión


Respostar a estas preguntas e envialas por correo electrónico a 

rosagroca@gmail.com 


A ONU


Organización de Nacións Unidas


1. Data da súa fundación


2. Número de membros


3. Institucións principais


4. Obxectivos da organización


5. Organismos especializados


6. Puntos débiles


2ª parte- Reporteiros por un día


GRUPOS BASE
Traballar cada grupo un organismo especializado da ONU, facer unha 

reportaxe e grabala en vídeo 5´ máximo para que a vexan os 

compañeiros na aula.

Realizar unha presentación do traballado e do vídeo feito na clase.


GRUPO I

UNICEF


GRUPO II

UNESCO


GRUPO III

FAO


GRUPO IV

OMS


GRUPO V

ACNUR


GRUPO VI

OIT

Tema 5 A Europa do Barroco


Tema 6  
O MEDIO FÍSICO DE EUROPA, ESPAÑA E GALICIATedes mapas para imprimir na páxina de 1º ESO neste blogTema 7 OS ESTADOS DO MUNDO

O ESTADO DE BENESTAR

Debate na aula. É España un Estado de Benestar?


Actividade Tic páx 53- Trampas e miserias do Estado de Benestar


Actividade Tic páx 55- Constitución Española


Actividade Tic páx 61- ONUTHE WORLD FACTBOOK

Preparo o meu exame


1. Funcións do estado.


2. Diferenzas entre os estados.


3. A que chamamos ESTADO DE BENESTAR?


4. Cita algunha forma de participación dos cidadáns?


5. Que é a separación de poderes e en que tipo de estados se da?


6. Que é un estado de dereito?


7. Que é unha ditadura?


8. Que é un GOLPE DE ESTADO?


9. Que é unha revolución?


10. A que chamamos falsa democracia?


11. Wue é un estado laico, confesional e teocracia?


12. Que diferenza unha monarquía dunha república?


13. Cales son as divisións territoriais do estado español?


14. Que son as competencias dun estado descentralizado? Pon exemplos.


15. Como se relacionan os estados? son sempre boas relacións? Que acontece 


cando non se dan boas relacións entre os estados?

1ª Avaliación –Historia Temas


Tema 1 Os reinos cristiáns hispánicos (Avanza e 2º vol de 2º ESO)


Tema 2 A orixe do mundo moderno


Tema 3 Renacemento e Reforma


Tema 4 Apoxeo e caída do Imperio español


Tema 5 A Europa do Barroco


TEMA 1 OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS


Contidos clave do tema

1. Os núcleos occidentais de resistencia cristiá.


2. Os núcleos pirenaicos de resistencia cristiá.


3. O avance dos reinos cristiáns.


4. A Repoboación.


5. A Coroa de Castela.


6. A Coroa de Aragón.
Resposta as seguintes preguntas no teu caderno:1. En que ano elixiron os visigodos como rei a Don Pelaio?


2. Cal foi o primeiro reino peninsular?


3. Onde se estableceu a Corte?


4. A onde se traslada a Corte no ano 910 e como pasou a chamarse?


5. En manos de quen estaban os Pirineos?


6. Quenes dividiron o territorio? Que crearon?


7. Cal foi o primeiro reino occidental que se separou do imperio 

carolinxio?


8. A que chamamos Reconquista?


9. A que chamamos repoboación?


10. En que data remata a Reconquista?
Podes empregar os seguintes links:http://www.profesorfrancisco.es/2012/05/cronologia-de-los-reinos-
Mapas de la Reconquista


Fonte: Profesor Francisco Ayén 
http://www.profesorfrancisco.es/


DON PELAIO

El CID

O CAMIÑO DE SANTIAGO NA IDADE MEDIA

camino-de-santiago
3º ESO A/B GRUPOS BASE COOPERATIVOS

TRABALLO PREVIO NO CADERNO:


 1. Cales son os centros importantes de peregrinación na Idade Media?
 2. Que di a tradición sobre o Apóstolo Santiago?
 3. Quen descubriu a tumba do Apóstolo? En que ano? En que século?
 4. Onde se descubre a tumba? Como se lle chamou ao lugar?
 5. Que se construíu nese lugar?
 6. En que séculos comezan as peregrinacións?
 7. Cal é a “Ruta Xacobea”
 8. Que territorios leva a Ruta Xacobea e cal é o outro nome que ten?
 9. Cita outros dous camiños que cheguen a Santiago.
 10. Por que dicimos que o camiño de Santiago contribúe a construción de Europa?
 11. Que se construíu para axudar aos peregrinos no seu camiño?
 12. Cita a vestimenta do peregrino. Que era o BORDÓN?
 13. Porque a realización do camiño era importante para todos os peregrinos aínda que pasaban moitas penurias?
 14. Que era o CÓDICE CALIXTINO? Quen o escribiu? En que anos?
 15. Busca monumentos importantes do camiño francés.

Produto final por grupos base, elaborar un plano do CAMIÑO FRANCÉS
Nunha cartolina cada grupo escollerá unha etapa do Camiño Francés e explicará: Kms, albergues, monumentos, recursos naturais, etc...

3º ESO A/B

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6 Cartolina para realizar as actividades TIC das páxinas 132/133 na clase.

O CAMINO DE SANTIAGO HOXE
camino-de-santiago-2
ESTE TEMA AVALÍASE CO TRABALLO COOPERATIVO E ACTIVIDADES REALIZADAS NA AULA.TEMA 2  A ORIXE DO MUNDO MODERNO
Contidos clave do tema
1. O mundo coñecido polos europeos no século XV
2. Causas dos descubrimentos
3. As exploracións portuguesas
4. As exploracións castelás
5. A repartición do mundo
MAIAS, INCAS E AZTECAS
6. Os cambios económicos e sociais
7. O nacemento do Estado Moderno
8. Os Reis Católicos, unha monarquía autoritariaInstrumentos de navegación
Civilizacións da América precolombianaAztecas- Maias (MAYAS)-Incas
INCAS- Machu PicchuTema 3 RENACEMENTO E  REFORMA

1. O Humanismo
2. Un novo estilo artístico
3. A arquitectura
4. A pintura
5. A escultura
6. A expansión do Renacemento
7. A Reforma
8. A Contrareforma
9. As consecuencias da Reforma

Actividade motivacional e introdutoria ao tema.
Os homes do Renacemento


A imprenta de Gutemberg

Características fundamentais do Renacemento Italiano. Principais autores e principais obras de arte.

Características xerais do Renacemento
-          Volta a Antigüedade (Grecia /Roma)
-          Búsqueda da Beleza
-          Rexeitamento do Gótico (polas desproporcións)
-          MECENAS persoas que pagan aos artistas para que fagan as obras de arte.
Quattrocento
Cinquencento
Século
Século XV
Século XVI
Cidade máis influente
FLORENCIA
ROMA
Arquitectura: características
Elementos clásicos: Arcos de Medio punto, Bóvedas de Canón, columnas clásicas (Dórica, Jónica e Corintia)
Búsqueda das proporcións entre os edificios e o Corpo humano.
Arquitectura: principais artistas e as súas obras
BRUNELLESCHI Cúpula de la catedral de Florencia
ALBERTI Sta María la Novella
BRAMANTE, MIGUEL ANXO E MADERNO Basilica de San Pedro
(Venecia) VILLA de ANDREA PALLADIO
Pintura: características
Técnicas empregadas:
Perspectiva: Técnica que permite darlle volume e profundidade ás obras.
Claroscuro: Técnica que permite dar luces e sombras, graduación da cor, introducir cores que dan sensación de afastamento.
Escorzo: Técnica que consiste en presentar as figuras de maneira perpendicular ao espectador.
Sfumato: Técnica que dilue os contornos para crear profundidade
Preocupación pola proporción e a beleza ideal.
Búsqueda de novos temas ademáis do relixioso, seres mitolóxicos, retratos, paisaxes e nus.
Pintura: principais artistas e as súas obras
MASACCIO primeiro en aplicar a perspectiva,
MANTEGNA  Cristo Morto
BOTICCELLI
O nacemento de Venus
LEONARDO DA VINCI sfumato
O home de Vitrubio
A Gioconda /Mona Lisa
MIGUEL ANXO frescos da Capela Sixtina
RAFAEL A Escola de Atenas
TIZIANO A Venus de Urbino
Escultura: características
-          Interés pola Antigüedade
-          Proporción e estudos anatómicos
-          Retratos e escultura ecuestre
-          Materiais: Bronce e Mármore
Escultura: principais artistas e as súas obras
GHIBERTI Portas do Baptisterio da catedral de Florencia

DONATELLO David

MIGUEL ANXO BUONARROTTI Piedade, Moisés, DavidEXPANSIÓN DO RENACEMENTO (A partir do século XVI)

 PAÍS
ALEMANIA

ESPAÑA

ARQUITECTURA

ALBERTO DURERO
Adán e Eva
Adoración dos MagosESTILO HERRERIANO
O Escorial (Madrid)

Nosa Sra da Antiga (Colexio PP. Escolapios Monforte)
ESTILO PLATERESCO
Fachada na Universidade de Salamanca
PINTURA

O GRECO
O enterro do Conde de Orgaz
O Cabaleiro da man no peito
ESCULTURA

BERRUGUETE
O Sacrificio de IsaacProduto final a realizar polos alumnos:
Exposición de murais do Renacemento "Un paseo polo Renacemento".

Actividade consistente en preparar por grupos diferentes traballos sobre o movemento cultural e artístico do Renacemento Italiano, unhas pinceladas do Renacemento en España e un grupo escollido pola profesora é o encargado de montar a exposición no pasillo do noso colexio, tendo en conta as medidas de colocación propias dun museo para exposicións itinerantes.

Arquitectura

Fachada de San Pedro
Vaticano - Maderno- Roma
Santa María Novella - Alberti- Florencia

Pintura

 Cristo muerto-Mantegna

A Piedade - Miguel Anxo (Basilica de San Pedro-Vaticano-Roma)

David - Miguel Anxo (Florencia)

O Moisés- Miguel Anxo (Roma)

A primaveira Botticelli


 Templo Bramante
Roma
 Plaza de San Pedro
Vaticano (Roma)
 Duomo Florencia
Catedral
Exterior e interior cúpula


Obras na Pinacoteca do colexio

Aparición da Virxe a San Lorenzo


San Francisco

Escultura Renacentista no colexio

O Cardenal Rodrigo de Castro. Estatua orante por Juan de Bolonia


http://www.slideshare.net/pvargasq/humanismo-y-renacimientoInspiración Renacentista hoxe en día


MODA
GLOBALIZACIÓN Padre Jony

Definición de Noam Chomsky
____________________________________________________________________Algúns problemas da sociedade actual en clave de humor?


EVIDENCIAS DO TRABALLO COOPERATIVO NA AULA
METODOLOXÍA INTELIXENCIAS MÚLTIPLES

Unidade  2 


Tema 3 O apoxeo e caída do Imperio español. O 

século do Barroco.Un Imperio Universal

OS AUSTRIAS (Dinastia dos Habsburgo de oríxe austríaca)

Austrias maiores

Carlos I e Filipe II

Austrias menores

Felipe III, Felipe IV y Carlos II

A revolta das comunidades

Castela. Ano 1521. Carlos I de España e V de Alemania leva cinco anos no 

poder, tras a morte do seu pai (Filipe o Fermoso, falecido en 1506), a i

incapacidade mental da súa nai (a raíña Xoana, recluída dende 1509) e o 

falecemento do seu avó (Fernando O Católico, falecido en 1516). O 9 de 

febreiro de 1518 as Cortes de Castela, reunidas en Valladolid, o xuraron como 

rei, non sen antes trasladarlle unha serie de peticións: que aprenda a falar o 

castelán, que deixe de dar cargos nobiliarios aos estranxeiros, que freen o 

expolio de metais preciosos e cabalos de Castela, e que sexa máis 

respetuoso 

coa súa nai, recluída en Tordesillas.

Non cumpriría ningunha delas. Nomeado emperador do Sacro Imperio Romano 

Xermánico no verán de 1519, o descontento popular fíxose imparable en maio 

de 1520 cando designou a Adriano de Utrech como rexente das posesións 

hispánicas, á vez que incrementaba as presións fiscais sobre as clases 

medias. A chispa non tardou en prender, e a Guerra das Comunidades xurdiu 

como unha das primeiras revolucións burguesas da Era Moderna. 

As Xermanías

Conflito armado paralelo as comunidades de Castela, no reino de Valencia por 

parte dos artesáns que estaban asociados en gremios en contra dos que non 

estaban (incursións piratas), pretendían que non se poidera traballar por libre 

sen estar asociado nos gremios.  germanía (de 

germà, hermano en valenciano) era el sistema de reclutamiento que 

intentaron 

instalar para defenderse de las incursiones piratas.


AS GUERRAS DE RELIXIÓN

A armada Invencible
Francia releva a España no seu papel europeo. España asina a PAZ DE

WESFALIA

ACTIVIDADES TICExercicio número 6 páxina 181


O SÉCULO DO BARROCO


Arte

Pintura

Arquitectura Barroca

Praza de San Pedro do Vaticano (Roma) Bernini


Escultura Barroca


Hoy en día todavía se aprecian influencias de este estilo artístico:

En la moda...

En la decoración...

La fotografía...

Otras manifestaciones artísticas actuales.


Exercicios páxina 204 O PALACIO DE VERSALLES


CORTE E GOBERNO EN FRANCIA DENDE LUIS XIV ATA A REVOLUCIÓN

FRANCESA (1682-1789)Exercicios páxina 205- ARTURO PÉREZ REVERTE
Fotografía e debuxos da páxina web do  

escritor.http://www.perezreverte.com/biografia/


EL CAPITÁN ALA TRISTE


Indignaos!
 

No hay comentarios: