Seguidores

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

Curso 2014-15 ...Antes de comezar coas Ciencias Sociais

Dúas cousas moi importantes para facilitarvos o traballo no ámbito das Ciencias Sociais:

- Liña do tempo.

- Comentario de textos históricos.


Saber situarnos na historia, que estamos a estudar e por outra banda ser capaces de relacionar os contidos co noso pensamento o que incrementará a nosa capacidade crítica e de estudo, facilitándonos o relacionar unhas materias con outras.

VIAXA NO TEMPO

1º ESO

Curso 2015/16

BENVIDOS/AS!!!

Na antiga cidade de Alexandría, onde se atopaba a biblioteca máis importante do mundo coñecido. Alí, unha muller Hypatia, ensina aos seus alumnos a pensar...
Dura tarea pensar, naqueles tempos e tamén hoxe...
Actividade cooperativa en grupo base. 
ÁGORA -Alejandro Amenabar.Curso 2014/15

En la mayoría de los países de la OCDE, se da gran valor a la flexibilidad, al espíritu emprendedor y a la responsabilidad personal. No sólo se espera que los individuos sean adaptables, también innovadores, creativos, autodirigidos y automotivados. Muchos académicos y expertos están de acuerdo en que hacer frente a los desafíos actuales requiere de un mejor desarrollo de las habilidades de los individuos para resolver tareas mentales complejas, más allá de la reproducción básica del conocimiento acumulado”.
El País. Escuelas en Red-2013

3ª Avaliación
Tema 12 
ROMA
Video motivacionalAntiga Roma en 3D

AS 7 MARAVILLAS DO MUNDO ROMANO

PELICULASPARA SABER MÁISTema 11
GRECIA

Preparando unha visita á cidade de ATENAS
Como chegar?
Que visitar?
Onde pasar a noite?
Realización dun folleto que publicite a visita.


TEMAS 9, 10
CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS: MESOPOTAMIA /EXIPTO
Exame
Preparar os contidos traballados na aula e os resumes dos temas.

Videos para aprender moito máis:


Exipto

O libro dos mortosA tumba misteriosa de Exipto
KV63

Actividade cooperativa de repaso do tema 
MESOPOTAMIA-EXIPTO. As clases sociais


Método para agrupar aos alumnos: grupos base e división en números. Numerade a cada membro do grupo do 1 ao 3/4 cada un realizará a tarefa que lle corresponda atendendo ao seu número.

Habilidades sociais: Contribuír, falar baixo, respectar os tempos, saber escoitar aos demais membros do grupo e ao profesor.


Roles: 1. Le. 2. Anota. 3. Anima.


Número 1
Escriba. Tes que buscar información sobre este oficio.
1º recopila toda a información posible.

2º Realiza unha redacción dende o punto de vista desta personaxe.

 Número 2
Faraón. Tes que buscar información.
1º Recopila toda a información posible.http://www.ecured.cu/index.php/Fara%C3%B3n
2º Realiza unha redacción dende o punto de vista desta personaxe.


Número 3

Campesiño. Tes que buscar información.
1º Recopilar toda a información posible.
2º Realiza unha redacción dende o punto de vista desta personaxe.
 Nº 4 
Sacerdote.
1º Tes que buscar información.Recopilar toda a información 
posible.
2º Realiza unha redacción dende o punto de vista desta personaxe.


Unha vez feita esta actividade realizaredes en grupo as preguntas que os entregará a profesora tendo en conta a cor veredes que se trata dunha personaxe ou outra. O equipo que máis preguntas resposte levará un 0´5 en positivos, o que quede de  2º 0´2  en positivos para a 3ª avaliación. Atapuerca. Aventura III


1ª Avaliación curso 2014-2015

Tema 1 A Terra e a súa representación
 1. O globo terráqueo e os mapas.
 2. Tipos de mapas.
 3. Os elementos dun mapa.
 4. A localización de puntos cardinais.
 5. Paralelos e meridianos.
 6. Latitude e lonxitude.
   7.     A escala.
Temas 2 e 3 O relevo terrestre e as augas da terra 
 1. Os Océanos e os continentes
 2. As formas do relevo terrestre
 3. Os grandes accidentes do relevo terrestre
 4. Os ríos, mares e lagos máis importantes da terra.
Tema 4 O tempo e o Clima
 1. Os conceptos de tempo e clima
 2. As temperaturas
 3. As precipitacións
 4. A presión Atmosférica
 5. O vento
Tema 5 As Paisaxes da Terra 

Tema 6 As Persoas e o medio natural. Traballo dirixido. 

Estudo dalgún problema ambiental como, por exemplo, a acción humana sobre a vexetación, o problema da auga ou o cambio climático. Toma de conciencia das posibilidades que o medio ofrece e disposición favorable para contribuír ao mantenemento da biodiversidade e a un desenvolvemento sustentable. (curriculum Galicia 2007)

Temas 7 e 8 
Atlas do mundo, España e Galicia.

Redacción sobre a “ALDEA, O ANTIGO E O NOVO” 

INTELIXENCIAS MÚLTIPLES NA AULAEXPLICANDO AOS ALUMNOS A NOVA METODOLOXÍA

As Intelixencias múltiples na aula. Múltiples maneiras de aprender...

_________________________


Unidade 1
(Tema 1 do libro) A Terra e a súa representación
Estudar os apartados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Hillary, desde o teito do mundo
   O globo terráqueo e os mapas   Preparo o meu exame
dunha forma divertida
TICs
ACTIVIDADE DE INVESTIGACIÓN INTERNET
A terra en Google maps e Google Earth
Como navegar en Google maps e Google Earth.


Evidencias do traballado na clase. 
Grupos cooperativos na clase de ciencias sociais.


Unidade 2

O RELEVO TERRESTRE, AS AUGAS, O TEMPO E O CLIMA

(Apartados 2,3,4,5,6 do tema 2 do libro/ apartado 6 do libro e Doc 2 (páx 41), doc 9 (páx 45) e Doc 10 (páx 46) do libro/Apartados 3, 6 e 7 do tema 4 do libro.


As formas do relevo terrestre
Relevo terrestre
Montaña: Terreo elevado de gran pendente. Poden estar illadas ou agrupadas en SERRAS ou CORDILLEIRAS.
Meseta: Tamén chamadas ALTIPLANOS, extensas chairas situadas a certa altitude.
Val: Terreos baixos situados entre montañas.
Chaira: Zonas chás de pouca altitude.
Depresión: Zonas afundidas situadas a menor altitude que as terras que as rodean.

Relevo costeiro
A costa ou litoral é a zona de contacto entre a terra e o mar.

Península: Porcións de terra rodeadas de auga por todas partes agás polo ISTMO, que as une ao continente.

Cabo (as veces punta): Promontorios que penetran no mar.
Golfo: Entradas do mar na costa.
Baía (Golfo de pequenas dimensións)
Ensenada, cala (máis pequenas ca baía)
Illa: Porción de terra rodeada de auga por todas partes.
Arquipélago: Conxunto de illas.
Praia: costa baixa con area ou pedras.
Acantilados: costas altas.

Relevo submarino
Plataformas continentais: Terreos próximos á costa de escasa profundidade. Continuación marítima dos continentes.
Noiros continentais: Zonas de moita pendente que enlazan a plataforma continental coa chaira abisal.
Chaira abisal: Extensan chairas situadas a gran profundidade.
Dorsal oceánica: Grandes cordilleiras somerxidas.
Fosa Mariña: Fendas profundas nas chairas abisais.

TICs

Como se formou a Bahía de Hudson

O desastre do mar de Aral

 TRABALLAR OS MAPAS FÍSICOS


 Mapas para imprimir:

MAPA FÍSICO CONTINENTES/OCÉANOS


MAPA FÍSICO MUNDO MUDO

PASO A PASO: Interpretar un mapa físico.
Un mapa físico proporciona información sobre o relevo e as augas dun territorio. O relevo represéntase mediante cores previamente establecidas, e as augas, a través de liñas ou masas de cor azul.
Nun mapa físico adóitanse utilizar letras distintas para diferenciar as formas do relevo: as cordilleiras, mesetas, vales, accidentes costeiros.
Os picos cun símbolo triangular, normalmente vai o nome e altitude do pico en metros.
As augas en azul.
Ter en conta que a ALTIMETRÍA serve para coñecer a altitude das terras emerxidas. As diferentes altitudes represéntanse mediante cores establecidas:
- Terras altas, violeta.
- Terras máis baixas, verde. O verde escuro resérvase para os terreos que se encontran por debaixo do nivel do mar. Estes territorios reciben o nome de depresións.
- As terras de altitude intermedia con cores como amarelo, laranxa, ocre e marrón.

Tema 4 O tempo e o Clima

 1. Os conceptos de tempo e clima
 2. As temperaturas
 3. As precipitacións
 4. A presión Atmosférica
 5. O vento

Tema 5  Proxecto de Comprensión

A ALDEA, O ANTIGO E O NOVO-PÁX 137 Santillana 1º ESO


PATRIMONIO ORAL GALEGO

ALDEAS ABANDONADAS, O OLVIDO DAS RAÍCES


Actividade Complementaria "Visita Atapuerca" 1º ESO A/B

9, 10 de abril de 2015

Por si queredes informarvos antes de ir...

ATAPUERCA a montaña máxica


Unidade 8  A PREHISTORIA

Actividade motivacional
ALTAMIRA


As oríxes da Humanidade

"Toda  a historia non escrita da humanidade encerra as follas superpostas do libro da terra, e a técnica da escavación ten como primeiro obxectivo asegurar a súa correcta lectura. A tarefa do arqueólogo consiste en ir abrindo o libro, folla por folla, coidando de non deixar que desapareza unha soa palabra, para non facer quizais incomprensible o texto"
(Texto traducido ao galego de ALIMEN, M.H. e STEVE, M.J.: "Prehistoria". Hª Universal Siglo XXI. Páxinas 7-8)Onde se encontra o xacemento de Atapuerca?
Como se descubriu o xacemento?
PALEONTOLOXÍA-ARQUEOLOXÍA-XENÉTICA-ANTROPOLOXÍAPREHISTORIA. A oríxe do home

Darwin e a teoría da Evolución.

Imaxes recollidas da páxina http://www.profesorfrancisco.es/2010/03/prehistoria.htmlAlgúns vídeos sobre a oríxe da humanidade
Prehistoria
Homo Sapiens- La conquista de la TierraO porque do nome, LucyXogos sobre a Prehistoria para practicar o que aprendemos.Neolítico. A revolución neolítica.http://www.youtube.com/watch?v=DAEKOuoFisg

CINE E PREHISTORIA


Preparo o meu exame de Prehistoria.

-------------------------------------------------------------------------
Unidade 9    AS ANTIGAS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS

Unidade 10  O ANTIGO EXIPTOTutankamon, la maldición


Queres poñer o teu nome en EXIPCIO?
Unidade 11  GRECIA

(Temas 12-13 do libro C.Sociais editorial Santillana, vol 2)
A historia dos Gregos-A vida social dos Gregos

EnlaceA French Bronze Group Of Theseus And The Minotaur -

O espazo reservado para as mulleres nas casas gregas.
Unidade 12 ROMA


VISITA Á CORUÑA 1º ESO Curso 13/14

COMPLEMENTARIA 1ª AVALIACIÓN

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4 Atlas do mundo, España e Galicia
Nesta avaliación faremos un exame de Asia, España e Galicia
Temos feito outro do resto dos continentes que computará nesta avaliaciónOUTROS CURSOS QUE XA FORON...

XORNADA DE ACOLLIDA

Curso 2013-14 Titoría 1º A
Lema do curso: "ESTAMOS POR TI"
  


____________________________


Música de tribus do mundo

Pigmeos

Indíxenas de América do Sur

Beduínos del desierto

Tuareg

Mongoles

Inuits


Unidade 4 "Atlas do mundo, Europa, España e Galicia"
MÁS MAPAS...

Unidades de relevo para estudar o mapa de África:

ÁFRICA
É o 3º continente máis grande do planeta.
Límites:
Estreito de Xibraltar
Canal de Súez
Océanos Atlántico e Índico

Está dividida en 53 países. Por exemplo:

Tunisia Tunes
Libia Trípoli
Exipto O Cairo
Marrocos Rabat
Mozambique Maputo
Madagascar Antananarivo
Guinea Conakry


O relevo
Deserto de Sáhara
Deserto de Kalahari
Montes Atlas
Montes Drakensberg
Macizo Ahaggar
Macizo Tibesti
Rift Valley
Kilimanxaro (volcán)
Depresión do río Congo
Depresión do río Níxer
Cabo de Boa Esperanza
Golfo de Guinea
Península de Somalia
Illa de Madagascar

 Ríos e Lagos
Vertente Atlántica: Senegal, Níxer, Congo, Zaíre, Orange
Vertente Mediterránea: Nilo
Uadis: cursos de auga estacionais
Vertente Índica: Limpopo, Zambeze (cataratas Vitoria)
Lago Chad /Lago Vitoria
Clima e Vexetación
Predominan os climas cálidos (ecuatorial, tropical e desértico)/ Vexetación: selva, sabana e deserto
Os climas temperados son propios dos extemos norte e sur do continente coa súa vexetación de folla perenne e oceánico con vexetación de folla caduca.
O clima de altas montañas dáse nas zonas elevadas.


Unidades de relevo para estudar América

América do Norte
- Montes de Alaska
- Golfo de Alaska
- Montañas rochosas
- Serra Madre
- Grandes Chairas
- Illa de Groenlandia (Políticamente Dinamarca)
- Península de Labrador, Florida, Iucatán, Alaska, California
- Bahía de Hudson
- Golfo de México
- Lago Michigan
- Gran Lago do esclavo
- Illas de Cuba, la Española e Porto Rico
- Estreito Bering
- Río Mississippi


América do Sur
- Cordilleira dos Andes
- Altiplano de Bolivia
- Mato Grosso
- Río Amazonas
- Chaira Amazónica
- Cabo de San Roque
- Cabo de Fornos
- Estreito de Magalláns
Curso 2012-13 
Traballo con imaxes
Os alumnos tiveron que escoller unha imaxe para a portada da revista NATIONAL GEOGRAPHIC e tratar de explicar aos seus compañeiros e profesora porque tiña que ser a portada do mes.
Con esta actividade traballamos a expresión oral, a improvisación, o sentido do ridículo, a superación de nerviosismo e ademais eles mesmos son os realizadores do vídeo o que lle da aínda máis mérito o seu traballo.
Os requisitos para a realización do traballo foron o emprego dalgunha unidade de relevo traballada na materia de Ciencias Sociais de 1º ESO ata o momento.
O verdadeiramente importante desta actividade é intentar superar eses medos que nos impiden falar en público e vernos capaces de realizar un vídeo divertido tan só cunha cámara. 
Se a maiores logramos un mellor achegamento dos alumnos á materia de xeografía o resultado será perfecto! 

Dar as gracias a todos os alumnos/as de 1º B e 1º A, en especial a Anabel Soto e Gloria Aldaguer que foron as autoras das grabacións e a montaxe do vídeos en cadansúa clase, incluídas as tomas falsas.


Traballos dos alumnos


VIAXE A ATAPUERCA 1ºESO A/B


Semana do Reino Unido na ESO

Dende a Clase 
de Ciencias Sociais
propóñovos unha grande aventura!
“Arqueólogos
en Stonehenge” 
Unha exploración
por terras británicas...

Recursos e-vocación “O misterio de Stonehenge” (Trailer)

Ubicación xeográfica
Ónde se atopa Stonehenge? 

Onde se encontra o monumento que estamos a investigar...

País: Reino Unido

Illa na que se atopa o monumento: Inglaterra

Amesbury, en el condado de Wiltshire

Símbolos do país
A bandeira do país


Investiga a bandeira inglesa.

Cuestións:
-          Que tres rexións representa ?
-          A cruz central que simboliza ?
-          Cando se realizou a versión definitiva da bandeira?
-          Porque non aparece Gales representada?


Stonehenge é Patrimonio da Humanidade?

Que ten que ter un monumento para ser considerado patrimonio mundial? Que significa iso?

Búsqueda deste vídeo de youtube realizada por: Antía Varela de 1ºB para ambientar as clases desta investigación. Música na Prehistoria.

Facemos unha maqueta?

http://setantii.files.wordpress.com/2012/02/ikea.jpg

Idea orixinal de Ikea. 

http://www.ikea.com

CIVILIZACIÓNS DA ANTIGÜIDADE

Actividade motivacional dende Canal History Teachers...

AS CIVILIZACIÓNS FLUVIAIS
Mesopotamia- Exipto-India-China

Introdución
TUTANKAMÓNhttp://www.youtube.com/watch?v=ezhNzqYL8nA- Enigma, misterio, tesouros...Varios
Exipto
Actividade de Motivación

Grecia

Actividade de Motivación Pompeia

No hay comentarios: