Seguidores

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

Curso 2014-15 ...Antes de comezar coas Ciencias Sociais

Dúas cousas moi importantes para facilitarvos o traballo no ámbito das Ciencias Sociais:

- Liña do tempo.

- Comentario de textos históricos.


Saber situarnos na historia, que estamos a estudar e por outra banda ser capaces de relacionar os contidos co noso pensamento o que incrementará a nosa capacidade crítica e de estudo, facilitándonos o relacionar unhas materias con outras.

VIAXA NO TEMPO

11/16/2015

Curso 2015/16

Unidade 3 A revolución industrial e o Imperialismo

MODERN TIMES
CHAPLIN
Segunda revolucion industrial
Fotografía dun tranvia recollido da páxina: 
http://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-industrial/

A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  (TRABALLO COOPERATIVO)

Produto final unha cartolina co traballo e un folio coa reflexión sobre o traballo realizado.


·        Presentación  nunha cartolina tamaño A4 dun deseño gráfico (varias imaxes) ou debuxos  que represente as seguintes cuestión:

1.       CALES FORON OS EFECTOS DA INDUSTRIALIZACIÓN
2.      A ESTRUTURA URBANA, OS DIFERENTES BARRIOS E OS MEDIOS DE TRANSPORTE DAS CIDADES.
3.      A DIFERENCIACIÓN SOCIAL


·        Un folio no que recollades o reparto de tarefas entre os membros do grupo así como unha valoración do  1 ao 3 do traballo realizado. (Tendo en conta a seguinte táboa)
Nome dos membros do grupo
Reparto de tarefas, é dicir  “quen se encargou de…”
Breve redacción das tarefas realizadas polos membros do grupo (a realizar individualmente polo alumno que realizou a   tarefa)
Valoración individual de cada membro respecto do que aportaron  ao traballo dos demais.


Criterios de avaliación
Creatividade e orixinalidade
2 ptos
Correcta execución dos apartados 1, 2 e 3
3 ptos
Redacción individual do traballo realizado
2 ptos
Valoración individual de cada membro
2 ptos
Presentación, faltas de ortografía, linguaxe empregado
1 pto

Desenvolvemento da actividade:
 Actividade a realizar en dúas sesións de clase, novembro de 2015- Explicación da proposta aos alumnos e reparto de tarefas entre eles. 
Traballo de investigación previo na casa.
Día 23 de novembro de 2015- Realización do traballo na aula.


CINE E CIENCIAS SOCIAIS
Steamboy

Fotografía del blog http://cienciassocialesviator.blogspot.com/2011/05/la-revolucion-industrial.htmlAquí vos deixo un enlace sobre a revolución industrial, que espero que vos resolva algunhas dúbidas.

TITANIC

XOGO DIDÁCTICO DA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

http://clio.rediris.es/actividades/trivial/ind_cues.htm